Lista aktualności Lista aktualności

Nowe strefy ochrony ostoi dla rzadkich gatunków ptaków

Kwiecień w naszych lasach obfitował w bardzo cenne, przyrodnicze odkrycia. Na terenie dwóch leśnictw znaleźliśmy aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania. Dwa gniazda były zajęte przez bociana czarnego Ciconia nigra a jedno przez orlika krzykliwego Clanga pomarina.

W przypadku znalezienia nowych stanowisk rusza procedura ustalenia strefy ochrony, która jest powoływana decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ptaki mają jednak zapewniony spokój od momentu odnalezienia stanowiska. Takie wyłączenie terenu wokół gniazda jest niezbędne, żeby zapewnić rodzicom warunki do szczęśliwego wyprowadzenia lęgu. Strefy są utrzymywane przez wiele lat, i mogą być zlikwidowane przez RDOŚ w przypadku kilkuletniej nieobecności osobników danego gatunku, dla którego utworzono strefę. Ptaki bowiem mogą porzucić gniazdo na rok czy dwa, co jest związane z dbaniem o higienę i oczyszczeniem się gniazda z pasożytów. Resztki ofiar czy odchody to doskonała pożywka dla bakterii i szkodliwych dla ptaków drobnoustrojów. Zwierzęta wykorzystują wtedy inne gniazda. Po jakimś czasie w drzewostanie mogą nastąpić zmiany, które uniemożliwią ptakom korzystanie z takiego miejsca, drzewa rosną, w koronach robi się coraz gęściej co sprawia, że trudniej jest wykonywać manewry w locie. Zmianom podlegają też miejsca żerowania np. łąki, czy tereny podmokłe.  Wtedy porzuca takie miejsce na stałe.

Na terenie Nadleśnictwa Połczyn znajduje się 11 stref ochrony ostoi: cztery dla bociana czarnego, pięć dla bielika oraz po jednej dla puchacza i orlika krzykliwego. Łącznie 633 ha, z czego prawie 120 ha to  strefy ochrony całorocznej, a 514 ha to strefy ochrony okresowej. Promień ochrony całorocznej jest określony dla każdego gatunku i wynosi przeważnie od 100 do 200 metrów. Ochrona okresowa obowiązuje w określonych terminach i dla gatunków takich jak bocian czarny, bielik czy orlik wynosi 500 m.

Miejsca, które stanowią ostoję są objęte ustawowym zakazem wstępu, a wszystko po to żeby zapewnić zwierzętom spokój, który jest im niezbędny do wyprowadzenia lęgu. Miejsca, które stanowią ostoję są objęte ustawowym zakazem wstępu, a wszystko po to żeby zapewnić zwierzętom spokój, który jest im niezbędny do wyprowadzenia lęgu. Jeśli więc traficie w lesie na taką tablicę to w trosce o ptaki nie spacerujcie w tych rejonach.

 

 


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku