Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Połczyn powstało w 1945 r. W skład nadleśnictwa weszły: dawne lasy państwowe o pow. 2460 ha, lasy miasta Połczyn-Zdrój o pow. 534 ha, lasy prywatne wielkich majątków obszarniczych oraz lasy drobnej własności – łącznie około 3232 ha. Lasy prywatne zostały przejęte na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20.01.1945 r. w sprawie wykonania Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12.12.1944 r. o przejęciu tych lasów na własność Skarbu Państwa. Formalne przejęcie lasów i uregulowanie stanu posiadania nastąpiło w 1946 roku.

Z okresu sprzed II wojny światowej nie zachowały się żadne dokumenty, na podstawie których można byłoby wnioskować o ówczesnym sposobie organizacji i stopniu intensywności gospodarki leśnej.

Stan lasów przejętych wskazywał na różny poziom zagospodarowania. W lasach majątkowych i państwowych prowadzono w większości prawidłową gospodarkę leśną. Oprócz rębni zupełnej zaczęto stosować rębnię gniazdową (1937 r.). W najgorszym stanie przejęto lasy drobnej własności, w których gospodarka nie była planowa. Brak zabiegów hodowlanych i rabunkowe użytkowanie wpłynęło na złą jakość tych drzewostanów (Plan Urządzenia Lasu 2018 – 2027).

W latach 60-tych XX wieku łączna powierzchnia obrębów Połczyn oraz Krosino wynosiła 21053 ha. Ponad pięćdziesiąt lat później osiągnęła poziom ponad 25 tys. ha. Zwiększył się także przeciętny wiek naszych drzewostanów z 45 lat na 65 lat.

Od 01.01.2019r. część gruntów położonych na południe od szosy Kluczewo- Barwice zostało przekazane do Nadleśnictwa Czaplinek.