Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

W Nadleśnictwie Połczyn znajduje się 27,88 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych - dębu bezszypułkowego (6,95 ha) i buka zwyczajnego (18,35)., olszy czarnej-2,58ha. Stanowią one cenne źródło pozyskania nasion do hodowli nowych pokoleń drzewostanów najlepszej jakości. Gospodarcze drzewostany nasienne są głównym źródłem pozyskania nasion. Różnią się od wyłączonych tym, iż podlegają planowym działaniom gospodarczym.

Na terenie Nadleśnictwa wytypowano ponad 80 gospodarczych drzewostanów nasiennych, zajmujących powierzchnię ok 430 ha. Przeważają drzewostany sosnowe (ok. 200 ha) i bukowe (ok. 100 ha). Drzewa doborowe są to drzewa o najlepszych cechach pnia i korony, których nasiona i zrzezy służą do zakładania plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych. Zgodnie z "Programem zachowania leśnych zasobów genowych" w Nadleśnictwie wytypowano i uznano 39 drzew doborowych: Md - 7 szt., Dg - 6 szt., Bk - 3 szt., Dbb - 7 szt., Brz - 2szt., Jd - 2szt.,Ol - 12 szt.