Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Drzewa objęte ochroną pomnikową pełnią ogromną rolę biocenotyczną, lista tych obiektów jest ciągle otwarta, a obecnie stosowane zasady gospodarki leśnej z pewnością przyczynią się do zwiększenia zarówno ich ilości, jak i różnorodności.

Materiały do pobrania