Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

Nadleśnictwo Połczyn posiada sieć ostoi różnorodności biologicznej, mającą na celu zwiększenie oporu środowiska poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem. Wytypowane wydzielenia stanowią 'drzewostany referencyjne' zgodnie z definicją zawartą w "Zasadach, kryteriach i wskaźnikach dobrej gospodarki leśnej w Polsce" wg FSC (kryterium 6.4.). Wyznaczone ostoje (około 1090 ha) obejmują całe spektrum występujących typów ekosystemów leśnych i są całkowicie wyłączone z pozyskania drewna.  Co pięć lat, na dziesięciu takich powierzchniach prowadzony jest monitoring, mający na celu obserwację i rejestrację zmian ilości martwego drewna oraz analizę wpływu ostoi na stan sanitarny sąsiadujących ekosystemów.

Szczegółowy wykaz wydzieleń stanowi załacznik do Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Połczyn na okres 1.01.2018 do 31.12.2027, który można odnaleźć na stronie BIP.