Asset Publisher Asset Publisher

Drawski Park Krajobrazowy

Drawski Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

 

Drawski Park powstał na mocy Uchwały Rady Narodowej w Koszalinie, z dnia 24 kwietnia 1979 r. Jego powierzchnia wynosi 41430 ha a strefy ochronnej tzw otuliny 22212 ha. Grunty naszego nadleśnictwa w zasięgu parku zajmują 5656 ha.

Jest to jeden z cenniejszych fragmentów Pojezierza Drawskiego o zróżnicowanej rzeźbie terenu, licznych jeziorach i ciekach wodnych, bogatej florze i faunie. Najczęściej spotkamy tu jeziora rynnowe o wydłużonym kształcie i znacznych głębokościach oraz jeziora wytopiskowe. Dotychczas na tym terenie utworzono 7 rezerwatów przyrody. Wiele osobliwości dendroflory można spotkać w trzydziestu parkach wiejskich i zabytkowych oraz licznych nieczynnych cmentarzach. Walory parku podnoszą istniejące zabytki kultury materialnej, grodziska będące zabytkami archeologicznymi rozsiane są po całym obszarze.

Obecnie Drawski Park Krajobrazowy podlega pod Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie.