Asset Publisher Asset Publisher

Aplikacja poza okresem rekrutacji

Istnieje możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych poza procesem rekrutacyjnym, prowadzonym przez Nadleśnictwo Połczyn oraz przesłania ich drogą tradycyjną lub elektroniczną, na adres zamieszczony na stronie. Osoby poszukujące zatrudnienia, zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych do Nadleśnictwa Połczyn, proszone są o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w niniejszej aplikacji przez Nadleśnictwo Połczyn do celów związanych z obecnie prowadzonymi lub przyszłymi rekrutacjami na wolne stanowiska pracy.”

Klauzula informacyjna:

* Administratorem danych osób składających dokumenty aplikacyjne jest Nadleśnictwo Połczyn z siedzibą ul. Szczecinieckiej 12, 78-320 Połczyn-Zdrój. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w obecnie prowadzonych rekrutacjach lub rekrutacjach prowadzonych w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Państwa dokumenty aplikacyjne będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. Po okresie 12 miesięcy dokumenty zostaną usunięte poprzez zniszczenie wersji papierowej oraz skasowanie wersji elektronicznej. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw znajduje się w zakładce INFORMACJE/RODO oraz są dostępne w siedzibie Nadleśnictwa.