Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Naturalne zasoby naszych lasów to przede wszystkim drewno. Jest to surowiec o wielkich możliwościach wykorzystania. Zapotrzebowanie na produkty i wyroby drzewne stale wzrasta. Gospodarka leśna, zgodnie z ustawą o lasach, prowadzona jest na zasadach trwałości lasu oraz zachowania i powiększania zasobów drzewnych. Dzięki optymalizacji etatów użytkowania rębnego i przedrębnego można kształtować wielkość i strukturę zapasów drzewnych.

Według stanu na rok 2008, zasoby drzewne w lasach Nadleśnictwa Połczyn zostały określone na poziomie 5978474 m3 grubizny, co przeciętnie daje 261 m3 /ha.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 58% powierzchni. Ważniejszymi gatunkami są: buk 13,7%, brzoza 9,6%, świerk 6%, dęby 6,3%, olcha 4,9% oraz modrzew 1,2%. Pozostałe gatunki występują sporadycznie, na niewielkich powierzchniach.