"Zanocuj w lesie"

Obszar Misiołki oraz Smołdzięcino

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczyliśmy dwa obszary w ramach programu "Zanocuj w lesie". Wybraliśmy dwa najbardziej malownicze i zróżnicowane pod kątem ukształtowania terenu miejsca.

Lokalizacja widoczna jest na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (znajdziesz go na dole tekstu),
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska (lokalizacja na mapkach). Drewno należy drewno przynieść ze sobą.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu (czaswlas.pl),
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu (mapa na dole tekstu),
  6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków (informacje w aktualnościach),
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin, na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!   
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (na dole tekstu) oraz przesłanie go na adres polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Natalia Barszczewska, tel. 535 193 626

Nadleśnictwo Połczyn przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem w lesie i wszystkimi formami leśnych aktywności zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Wasze opinie na temat turystyki w lasach są dla nas niezmiernie cenne, dlatego prosimy abyście poświęcili minutę na podzielenie się poglądami.

Link do ankiety.